Welkom

Op deze website vindt U gegevens van lutherse activiteiten, organisaties en gemeenten vergezeld van adresgegevens.

Door op rood gekleurde tekst te klikken / te tikken krijgt u verdere informatie.

De activiteitsgegevens in deze website zijn afkomstig van de organisatoren zelf.
Het doel van de activiteitenlijst is zo mogelijk te vermijden dat er op één dag teveel activiteiten plaats vinden.
Het doel van de lijst van adressen, besturen en gemeentes is het vinden van informatie te vereenvoudigen.

Wijzigingen en/of aanvullingen graag doorgeven aan: webmaster