Lutherse gemeenten / selectie

Beginletter is: L

    ( 2 gemeenten geselecteerd.)

ELG – Leerdam
Adres kerkgebouw: Nieuwstraat 106, 4141 CD  Leerdam
website: leerdam.protestantsekerk.net
email (algemeen): elgleerdam@gmail.com
predikant: ds. Detlef Bohlken

ELG – Leeuwarden (en Harlingen)
Adres kerkgebouw: Nieuwe Oosterstraat 28-30, 8911 KN  Leeuwarden
website: frieselutheranen.nl
email (algemeen): scriba@frieselutheranen.nl
predikant: ds. Ulbe Tjallingii a.i.