Lutherse gemeenten / selectie

Beginletter is: A

    ( 9 gemeenten geselecteerd.)

ELG – Alkmaar-De Rijp
Adres kerkgebouw: Oudegracht 187, 1811 CD  Alkmaar
website: luthersekerkalkmaar.nl
email (algemeen): secretariaat@luthersekerkalmaar.nl
predikant: vacant

(samen met protestantse gemeente) – Amersfoort
Adres kerkgebouw: Langestraat 61, 3811 AC  Amersfoort
website: amersfoortsezwaan.nl
email (algemeen): amersfoortsezwaan@gmail.com
predikant: mw ds Diederik van Loo

ELG – Amsterdam – Haarlem
Adres kerkgebouw: Witte Herenstraat 22, 2011 NV  Haarlem
website: luthersamsterdam.nl
email (algemeen): info@luthersekerkhaarlem.nl
predikant: ds. Sietse van Kammen

ELG – Amsterdam – Huis op het Spui
Adres kerkgebouw: Handboogstraat 4, 1012 XM  Amsterdam
website: luthersamsterdam.nl/huis-op-het-spui
email (algemeen): huisophetspui@luthersamsterdam.nl
predikant: ds. Andreas Wöhle – ds. Marieke Brouwer – ds. André van der Stoel

ELG – Amsterdam – Maarten Luther
Adres kerkgebouw: Dintelstraat 134, 1079 BD  Amsterdam
website: luthersamsterdam.nl
email (algemeen): algemenezaken@luthersamsterdam.nl
predikant: ds. Andreas Wöhle – ds. Marieke Brouwer – ds. André van der Stoel

ELG – Amsterdam – Oude Lutherse kerk
Adres kerkgebouw: Singel 411, 1012 WX  Amsterdam
website: luthersamsterdam.nl/amsterdam-stad
email (algemeen): algemenezaken@luthersamsterdam.nl
predikant: ds. Andreas Wöhle – ds. Marieke Brouwer – ds. André van der Stoel

ELG – Amsterdam – Zuidoost
Adres kerkgebouw: Luthuliplein 11, 1103 TR  Amsterdam
website: lutherszuidoost.nl
predikant: ds. Willemijn Jonkers

ELG – Apeldoorn
Adres kerkgebouw: Röntgenstraat 9, 7311 AM  Apeldoorn
website: luthersekerkapeldoorn.nl
email (algemeen): elgapeldoorn@gmail.com
predikant: drs. Theo van Willigenburg

ELG – Arnhem
Adres kerkgebouw: Adolf van Nieuwenaarlaan 3, 6824 AM  Arnhem
website: luthersegemeentearnhem.nl
email (algemeen): secretaris@luthersegemeentearnhem.nl
predikant: ds. Maarten Diepenbroek