Lutherse gemeenten / selectie

Beginletter is : A    ( 11 gemeenten geselecteerd.)

Alkmaar-De Rijp
Contact: Bos, mw.drs. Y.Th.B.L.[predikant]

Amersfoort, Protestantse Gemeente:
Contact: Eeman, T.
E-mail: tom.eeman@casema.nl

Amsterdam
Contact: Kerkelijk Service Bureau
p/a Handboogstraat4-6, 1012 XM Amsterdam.
Tel: 020-623 1572,
E-mail: kerkenraad@luthersamsterdam.nl

Amsterdam, Brandpunt Haarlem
Contact: Schaik, mw. M. van

Amsterdam, Brandpunt Maarten Luther
Contact: Aarsen-Schiering, mw.drs. E.E.

Amsterdam, Brandpunt Oude Lutherse kerk
Contact: Leerdam, G.
E-mail: su022271@tiscali.nl

Amsterdam, Brandpunt Zuidoost
Contact:
Postadres: Luthuliplein 11,
1103 TR Amsterdam

Amsterdam, Bureau Diaconie
Contact: dhr. H. Wilzing
E-mail: info@diaconie.com
Secretariaat: Brouwer, mw. H(enny)Diaconaal werkers:
Kwant, mw. S.

Amsterdam, Huis op het Spui
E-mail: huisophetspui@luthersamsterdam.nl

Apeldoorn
Contact: Heineman, mw.mr. M.E.F.

Arnhem
Contact: Spijker, K.
E-mail: secretaris@luthersegemeentearnhem.nlkerkt bij de Oud-Katholieke Parochie in Arnhem, aan de Adolf van Nieuwenaarlaan 3, 6824 AM Arnhem