Bestuursgegevens

Terug

Stichting ds. Pieter Grootefonds
De stichting stelt onder voorwaarden middelen beschikbaar voor nagenoeg alle vormen van educatie ter bevordering van het in stand houden van de Lutherse traditie in Nederland.
Bankrekening: ABN-AMRO 55.39.76.583
www.pietergrootefonds.nl

Terug

Funktie Naam
voorzitter Floor, ir. J.
secretaris Oosterveer, ing. H.
penningmeester Oosterveer, ing. H.
lid Groeneveld, mw.drs. A.