Bestuursgegevens

Terug

Ned. Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending
Het Luthers Genootschap (1852) onderhoudt de partnerschapsrelatie in de concentratiegebieden (bijv. Nias en de Batu-eilanden, Suriname, Namibiƫ) van de voormalige Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Zij ondersteunt lutherse missionaire projecten in binnen- en buitenland en verricht deze taak in oecumenische samenwerking.
Postbank 43360 tnv. Nederlands Luthers Genootschap Woudrichem.
www.Luthersgenootschap.nl

Terug

Funktie Naam
Voorzitter Bouwman, mw. A.Th.P.
Secretaris Aartsen-Kraaijpoel, Mw. C.
Penningmeester Val, drs. J.B.
Adviseur Minderhoud, dr.drs. Chr.
Lid Lems, drs. H.