Bestuursgegevens

Terug

LutherStichting
De Luther Stichting is het Nederlandse contactpunt met de Duitse Martin Luther Bund, dat theologische en materiële ondersteuning verleent vooral aan lutherse minderheidskerken en kan helpen bij het opstarten en onderhouden van partnerschappen met minderheidskerken elders in de wereld.
Diasporagift-2011; Theologische Tagung
Bureauadres en secretariaat
www.lutherstichting.nl

Terug

Funktie Naam
Voorzitter Akerboom-Roelofs, ds. P.K.A.
Secretaris Wöhle, dr A.
Penningmeester Val, dhr. J.B.
Lid Aartsen-Kraaijpoel, mw. C.
Lid, PR-werk Akerboom-Beekman, drs. F.K.A.