Bestuursgegevens

Terug

Redactie ELK-kwartaal ELK
Redactie ELK-kwartaal / Dagboek
Verzorgen Informatieblad ELK-kwartaal en jaarlijks het Dagboek
p/a Lingedijk 207, 4163 LK Oosterwijk
NL36 INGB 0002 2036 00
PKN inzake Elkkwartaal
o.v.v. Gift Elkkwartaal
redactie.elkkwartaal@gmail.com

Terug

Funktie Naam
Hoofdredacteur Evenhuis, mw. A.
Hoofdredacteur Kriegsman, mw. I.
Voorzitter Touwen, ds. K.
secretaris Everaarts-Bilyam, mw. T.J.
lid Heijden, mw.ds. M. van der
lid Sprong, R.
lid Akerboom-Beekman, F.