Bestuursgegevens

Terug

Vereniging Luthers Diaconessenhuis Fonds LDF
De vereniging heeft als eerste zorg de diaconessen en particpeert daarnaast in diverse activiteiten binnen de PKN, voor zover het lutherse activiteiten betreffen.

Terug

Funktie Naam