Bestuursgegevens

Terug

Convent van Lutherse Predikanten CvLP
Het Convent fungeert als contactorgaan tussen de predikanten van de Kerk en behartigt hun gezamenlijke belangen, met name op het terrein van de arbeidsvoorwaarden.
Bankrekeningnr. 78.47.87.151 tnv. D. Bohlken, Tiel

Terug

Funktie Naam
Voorzitter Schulz, mw. ds. M.J.A.
Secretaris Opstal, mw. ds. C. van
Penningmeester Bohlken, drs. D.