Bestuursgegevens

Terug

Stichting Vrienden van Hoekelum
Stichting Vrienden van Hoekelum
De Stichting Vrienden van Hoekelum ondersteunt de activiteiten van de Stichting Luthers Buitencentrum.
Bankrekening: NL28 INGB 0005 3117 21 tnv. St. Vrienden van Hoekelum, Nieuwegein.
email: vriendenvanhoekelum@upcmail.nl

Terug

Funktie Naam
penningmeester Eikelboom. hr. W.