Bestuursgegevens

Terug

Stichting Luthers Diaconaal Platform, [Melanchton] LDP
De Stichting organiseert jaarlijks een ontmoetingsdag met gerichte lezingen op diaconaal gebied voor kerkwerkers en de stichting onderhoud een website met een Landelijke Agenda met Lutherse Activiteiten en zo actueel mogelijke adresinformatie van mensen die landelijk actief zijn. http://www.luthersinfo.nl
Bureauadres administratie en secretariaat
Leeuwenbeklaan 14
5582 CC Waalre
tel. 040-2233440
ldp@slab.nl
www.luthersinfo.nl

Terug

Funktie Naam
Voorzitter vacant
Secretaris Oosterveer, Ing. H.
Penningmeester Floor, J.
Coördinatie Ontmoetingsdag Besseling, mw. P.L.
Lid vacant
Lid [webmaster www.luthersinfo.nl] Eekel, D.J.