Bestuursgegevens

Terug

Stichting Melanchton [Luthers Diaconaal Platform] LDP
De Stichting organiseert jaarlijks een ontmoetingsdag met gerichte lezingen op diaconaal gebied voor kerkwerkers en de stichting onderhoud een website met een Landelijke Agenda met Lutherse Activiteiten en zo actueel mogelijke adresinformatie van mensen die landelijk actief zijn. http://www.luthersinfo.nl
Bureauadres administratie en secretariaat
Postbus 149
5580 AC Waalre
tel. 040-2233440
ldc@slab.nl
www.luthersinfo.nl

Terug

Funktie Naam
Voorzitter Hulst, B.
Secretaris Oosterveer, Ing. H.
Penningmeester Ritman, J.
Coördinatie Ontmoetingsdag Besseling, mw. P.L.
Lid Langeveld-Kamst, mw. I.
Lid [webmaster www.luthersinfo.nl] Eekel, D.J.