Bestuursgegevens

Terug

Werkgroep Kerkmuziek
Sichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
De Werkgroep onderhoudt contacten met kerkmusici en cantorijen. Ieder jaar organiseert zij kerkmuziekdagen en kerkmuziekweken voor jeugd, jongeren en volwassenen.
Postbankrekening 887104 t.n.v. penningmeester Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek, Tiel.
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

Terug

Funktie Naam
Voorzitter Geleijns, P. a.i.
Secretaris Jansen, H.
1e. Penningmeester Geleijns, P.
contact kerkmusici vacant
contact koren Hermanides, mw. E.
contact jongeren Hulsen, mw. G.
contact werkweek Reij, mw. I.
Lid/liturg Akerboom-Roelofs, mw. drs. P.K.A.
Lid Bronda, T.J.
PR.-werk Akerboom-Beekman, drs. F.K.A.