Bestuursgegevens

Terug

Lutherse Ontspanning en Activiteiten SLOA
Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten
Doel van de SLOA is om het vakantiewerk van de lutherse diaconieën een blijvende plaats te geven binnen het diaconaat van onze kerk; een aantal lutherse diaconieën en landelijke lutherse fondsen participeren in deze stichting. De SLOA biedt betaalbare vakantieweken aan voor lutherse gemeenteleden die op geen andere wijze van het aanbod van commerciële vakantieaanbieders gebruik kunnen maken. Het aanbod is breed, kent geen leeftijdscriterium en biedt mogelijkheden voor vitalen tot mensen die intensieve zorg behoeven. Het scala van mogelijkheden loopt van singles en eenoudergezinnen tot dementie- en afasieweken (partnerparticipatie). Hiertoe werkt de SLOA samen met het Vakantiebureau in Lunteren en met de SLAB. De SLOA-vakantiefolder wordt jaarlijks in december aan de diaconieën toegezonden. Ook verstrekt de SLOA eventueel subsidies aan kleinschalige diaconale gemeenteprojecten.
Voorzitter:
J. Floor
Secretaris: pbesseling@sloavakantie.eu
Penningmeester:
J.M. Wilders
Vakantiecoördinator: dpreghter@sloavakantie.eu
Lid: R.H. de Vos

Financiën: Penningmeester SLOA E-mail: penningmeester@sloavakantie.eu
Algemene mailbox:info@sloavakantie.eu
www.sloavakantie.eu

Terug

Funktie Naam
Voorzitter Floor, J.
Secretaris Besseling-Gronloh, mw P.L.
Penningmeester Wilders, J.M.
Vakantiecoördinator Preghter, D.
Lid Vos, R.H. de
Lid Oosterveer, H.
Lid Ruizeveld de Winter, B.
Lid Toendang, hr. E.E.
Lid vacant