Bestuursgegevens

Terug

Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel SLUB
Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel
De S.L.U.B. verzorgt de uitgaven die de kerk volgens de kerkorde beschikbaar dient te stellen en tracht te zorgen voor publicaties om de lutherse traditie levend te houden.
Voor informatie en bestellingen: SLUB
p/a H. Jongeneel
Lutherse Burgwal 7
2512 CB Den Haag
tel: 070 – 364 8094
IBAN: NL78 INGB 0000 7682 14 tnv. St. Lutherse Uitgeverij en Boekhandel
‘s-Gravenhage.
e-mail: slubdenhaag@hetnet.nl
www.slub.nl

Terug

Funktie Naam
Voorzitter Val, drs. J.B.
Secretaris Burghoorn-van der Kam, mw. I.
Penningmeester Ruppert, J.S.
Lid Meij, A.K. van der
Lid FafiƩ, drs. Th.A.
Lid Peereboom Voller, D.