Bestuursgegevens

Terug

Stichting Lutherse Rusthuizen SLR
Stichting tot oprichting en instandhouding van Lutherse Rusthuizen in Nederland.
De Stichting Lutherse Rusthuizen heeft in het verleden een eigen bejaardenhuis geƫxploiteerd in Baarn, beheert thans nog het kapitaal daarvan en geeft steun aan gemeenten inzake voorzieningen te behoeve van ouderen.

Terug

Funktie Naam
Voorzitter Eekel, D.J.
Secretaris Bos, H.
Penningmeester Oosterveer, Ing. H.
Lid Oosterveer, M.F.