Adressen


In verband met het van kracht worden van de wet “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG) op 25 mei 2018 is voor het plaatsen van naw-gegevens van personen de uitdrukkelijke toestemming vereist.

Zolang die toestemming er niet is kunnen de adresgegevens niet meer ingezien worden.