Activiteit details

Activiteit Locatie Datum/Tijd
Lutherse Kerkkorendag 2018 Lutherse kerk te Groningen zaterdag 06 oktober 2018 10:00
De kerk-korendag zal in 2018 worden gehouden op zaterdag 6 oktober in de Lutherse kerk in Groningen. Wij zijn dan te gast in de kerk waarin in het afgelopen najaar het Schnitgerorgel in oude luister is hersteld. Onze gastheer is dan werkgroeplid cantor-organist Tymen Jan Bronda, die het is gelukt om de reconstructie van het Schnitger-orgel op overtuigende wijze te realiseren.