Activiteit details

Activiteit Locatie Datum/Tijd
Lutherse kerk Leeuwarden weer gereed voor gebruik. ELG-Leeuwarden. 30 september 2017 t/m 01 oktober 2017
Op 2 juli jongstleden werd de Lutherse kerk in Leeuwarden weer in gebruik genomen, na beƫindiging van de restauratie. Vanaf 1 januari 2017 konden we niet in de kerk terecht; we moesten uitwijken naar de bovenzaal van de kosterij. Het was een beetje behelpen, maar het ging. Nu is iedereen erg blij dat we terug zijn in een fraaie, deskundig gerestaureerde kerk.

In de locale kranten, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad van 3 juli, is uitgebreid stilgestaan bij de restauratie. Zie bijgaande pdf-files.

De officiƫle inwijding van de gerestaureerde kerk is op zondag 1 oktober aanstaande, 15.00 uur. De Synodale Commissie zal worden uitgenodigd. De zaterdag tevoren, 30 september, wordt open-huis gehouden voor vrienden, belangstellenden en buurtgenoten, waaronder de winkeliersvereniging.

Friesch Dagblad
Leeuwarder Courant